Een hospice voor de

gehele Bommelerwaard

Hospice De Samaritaan Bommelerwaard

Stichting Hospice De Samaritaan

Stichting Hospice de Samaritaan is een initiatief om een hospicevoorziening tot stand te brengen voor de inwoners van de Bommelerwaard. Het hospice moet voor ernstig zieken een onderdak creëren, waar deze mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. Het hospice biedt zodoende mogelijkheden om terminale patiënten te verzorgen zodat hun mantelzorgers ontlast kunnen worden.

ANBI logo

Stichting Hospice De Samaritaan is een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Onderstaand de gegevens van de stichting.
 Klik hier voor het financieel jaaroverzicht van 2020.

Naam van de instelling:
Stichting Hospice De Samaritaan

Het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer (RSIN)

RSIN nr. 851032783

Contactgegevens

Beersteeg 29, 5301 HR Zaltbommel
Tel. 0418-304070
E-mail: coordinator@hospicebommelerwaard.nl

De doelstelling

Het doen oprichten en in stand houden van een hospice met een bijna thuis profiel in de Bommelerwaard. Het hospice staat open voor iedereen.Een (beknopt) beleidsplan

a. Door middel van diverse activiteiten draagvlak creëren en bevorderen.
b. Zoeken naar investeerders in grond en gebouwen
c. Zoeken naar investeerders en vrijwilligers in zorgverlening.
d. Zoeken naar vrienden tot instandhouding van een Hospice.
e. Hopen dit te realiseren 2022.

Het beloningsbeleid zoals vastgelegd in de statuten

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dit geldt ook voor de directie. Beloningsbeleid personeel is nu nog niet van toepassing. In de toekomst zal de desbetreffende CAO daarvoor van toepassing zijn.Uitgeoefende activiteiten

- Haalbaarheidsonderzoek.

- Oriëntatie bezoeken aan diverse hospices
.

- Voorlichting en publiciteit
.

- Overleg gemeente Zaltbommel
.

- Diverse acties gericht op fondsenwerving.

stichting vergadering

Het bestuur van Stichting Hospice De Samaritaan is als volgt samengesteld:

K. Wijngaarden, voorzitter
Ouwelsestraat 20, 5311EH Gameren

Telefoon: 06-54383851

E-mail: k.wijngaarden@wxs.nl

R. Groen, vice-voorzitter
Oude Vischmarkt 3
5301 CZ Zaltbommel

E-mail: rgroen40@gmail.com

W.A. Hobo-Rooijens, secretaris

Molenstraat 24, 5317JG Nederhemert

Telefoon: 0418-640238

E-mail:  willemien.hobo@gmail.com

W. Esch, penningmeester
Kasteellaan 15, 5317KX Nederhemert-Zuid
Telefoon 06-51112982
E-mail: northshore-holland@planet.nl

H. Hoogeveen
, zorgorganisatie
Tolstraat 4A
5301AX Zaltbommel

E-mail: hannelore.h@planet.nl

J.A. de Hoop, zorgorganisatie
Pr. Willem Alexanderstraat 2b
5311CB Gameren
E-mail: jadehoop@gmail.com

Scroll naar boven