Een hospice voor de

gehele Bommelerwaard

hospice logo
Hospice De Samaritaan Bommelerwaard

Palliatieve zorg en persoonlijke aandacht

In een hospice is de verzorging van mensen primair gericht op het in stand houden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. De gasten kunnen hier rustig en waardig sterven. Medisch gezien is de prognose dat ze binnen drie maanden overlijden. Die laatste tijd moeten de gasten zich omringd voelen met persoonlijke aandacht, zorg en begeleiding. Ook het verblijven in een kenmerkende woonomgeving is daarbij een belangrijke meerwaarde.

De zorg richt zich op het verlichten van de pijn en het behoud van levenskwaliteit. Tevens is er voor familie en naasten ondersteuning. Uiteraard vindt binnen deze zorg intensieve samenwerking plaats met de eigen huisarts van de gast, verpleegkundigen en paramedici. Tevens kan maatschappelijke zorgondersteuning worden aangeboden.

In het hospice vervullen vrijwilligers de rol van gastvrouw en -heer. Zij nemen ook huishoudelijke en verzorgende taken voor hun rekening. Ook de mantelzorgers kunnen een aandeel blijven leveren. Een hospice voor alle gezindten is een waardevolle voorziening in de Bommelerwaard.

handen

Een passende omgeving zonder banden en verplichtingen

Scroll naar boven