Een hospice voor de

gehele Bommelerwaard

Hospice De Samaritaan Bommelerwaard

Hoe kunt u helpen?

Gezien de al gerealiseerde financiële basis is het bestuur van Stichting Hospice De Samaritaan ervan overtuigd dat deze onmisbare maatschappelijke voorziening in een behoefte binnen de Bommelerwaard voorziet. Maar om het hospice te kunnen bouwen en inrichten is meer dan anderhalf miljoen euro nodig. Voor de realisatie van ‘Hospice De Samaritaan Bommelerwaard’ vragen we daarom hulp van het bedrijfsleven en alle inwoners van de Bommelerwaard. Ook dankzij uw hulp kan het hospice gestalte krijgen.

Steun het hospice om de benodigde fondsen bijeen te brengen. Dit kan door vrijwillige giften en via de Vrienden van het Hospice, die samen met het bestuur van de stichting zich graag met u in verbinding stellen om de voorwaarden en mogelijkheden van uw ondersteuning te bespreken. Beide gemeentes in de Bommelerwaard staan achter het initiatief en het doel is om ‘Hospice De Samaritaan Bommelerwaard’ in het voorjaar van 2023 te openen.

De realisatie van ‘Hospice De Samaritaan Bommelerwaard’ is financiëel mede afhankelijk van giften, donaties, legaten en sponsoring.
Elke financiële bijdrage is van harte welkom.
Het bankrekening nummer is NL85RABO0166224030 t.n.v. Stichting Hospice De Samaritaan.

Uw gift is aftrekbaar
De Belastingdienst heeft Stichting Hospice De Samaritaan aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de belastingdienst, na aangifte inkomstenbelasting, het verschil terugbetaalt.

Scroll naar boven